Isola: Cilji in vrednote

Cilji in vrednote

Isola si je postavila cilj, da postane vodilni ponudnik pri reševanju problema vlage v gradbeni industriji.
Isola nudi visokokvalitetne, funkcionalne in sodobne rešitve za strehe, stene ter zunanje in notranje talne površine.

Poslovni koncept
Isola si je postavila cilj, da postane vodilni ponudnik pri reševanju problema vlage v gradbeni industriji.
Isola nudi visokokvalitetne, funkcionalne in sodobne rešitve za strehe, stene ter zunanje in notranje talne površine.

Glavni cilji
Isola je znana po svojem odličnem motivacijskem in inspiracijskem delovnem okolju. Velik poudarek dajemo zdravju in varnosti svojih zaposlenih ter seveda razvoju strokovnega znanja. Ob tem se trudimo gojiti odgovoren odnos do zunanjega okolja.

Strategija

Isola cilja na nišne proizvode in storitve
Trudimo se obdržati vodilno vlogo na domačem trgu, dajemo pa tudi močan poudarek izvozu na določena izbrana tržišča.

Vodstvo trženja družbe bomo okrepili in ga vključili v dolgoročni razvoj produktov ob pomoči visoko strokovnega in tržnega znanja.
Isola se bo osredotočila na razvoj notranjih strokovnih znanj, okrepila pa bo tudi sodelovanje z zunanjimi razvojnimi okolji.

Proizvodnja v sami Isoli bo imela prednostno vlogo
Obsežna avtomatizacija in visoka stopnja tehničnega strokovnega znanja bo Isoli omogočila, da bo imela konkurenčen proizvodni sistem z učinkovimi in fleksibilnimi logističnimi rešitvami.

Dobro sodelovanje zaposlenih, timsko delo in nenehno sistematično izboljševanje rezultatov delovnih skupin zagotavljajo razvoj produktivnosti in pospešeno reorganizacijo.
Vsi zaposleni bodo določen del delovnega časa vključeni v timsko delo, katerega namen bo izboljšati naše metode dela. Z medsebojnim tekmovanjem si bomo nenehno prizadevali za izboljšave na vseh nivojih.

Glavni cilji in strategija Isole bodo dopolnjeni z posebnimi programi in akcijskimi načrti za izboljšave
Isola si je zastavila določene strategijsko usmerjene naloge in cilje. Razdeljeni so na specifične podcilje in timske naloge, kjer vsi sodelujoči spoznajo globji smisel in pomembnost zastavljenih ciljev.

Vrednote in pravila timskega dela

Sodelovanje
Naše cilje nameravamo doseči z dobrim skupinskim delom.Našo zunanjo in notranjo komunikacijo mora odlikovati pozitiven pristop za sodelovanje, vključno z odprtostjo in spoštovanjem drugih.

Zadovoljstvo
Isola želi imeti zadovoljne in sposobne zaposlene, ki se z navdušenjem in zanimanjem soočajo z vsakodnevnimi izzivi. Uživati moramo pri delu in pri naših skupnih dosežkih.

Etika
Dogovori in podpisane pogodbe naj bodo vedno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in etičnimi normani družbe.