Isola: Kvaliteta in okolje

Kvaliteta in okolje

V skladu s svojim poslovnim konceptom so si pri Isoli zadali sledeče cilje glede kvalitete in okoljske politike.

Kvaliteta in okolje!
Poslovni koncept Isole: biti vodilni na področju reševanja problemov z vlago v gradbeništvu.

1. Isola želi postati vodilna pri razvoju teh izdelkov in vodilna v profesionalnem strokovnem znanja na tem področju.
2. Delo je organizirano v skupinah, tako da je zagotovljena optimalna porazdelitev odgovornosti in vodenja.
3. Cilnei vrednosti se določajo v sodelovanju med posameznimi skupinami. To je v pomoč rednim naporom za zagotovitev kontinuiranega razvoja na vseh področjih delovanja družbe.
4. Isola se osredotoča predvsem na proizvodnjo visokokvalitetnih izdelkov in sistemov za notranjost zgradb. Strankam ponujamo izdelke in sistemske rešitve na ključ.
5. Isola je izvozna družba za izbrane nišne izdelke in sisteme, ki jih trži na določenih tržiščih.
6. Isola pri proizvodnji blaga skrbi za optimalno porabo virov in se izogiba uporabi surovin, ki imajo škodljiv vpliv na okolje.
7. Enako pomembnost posvečamo zdravju, varnosti in okolju, pa tudi proizvodnji in finančnemu položaju družbe tako v fazi planiranja kot delovanja.
8. Isola bo zadovoljila želje kupcev tako glede kvalitete kot dogovorjenih pogojev dobave.
Taka politika družbe je v skladu z organizacijskim cilji, pričakovanji in zahtevami Isole.
Da bi bile naše obveze glede zdravja, varnosti in okolja v skladu s predpisi, smo pri Isoli uvedli notranji nadzor, ki je usklajen z zakonskimi predpisi.