Isola: Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

Oddelek „FoPu“ – razvoj proizvodov in poslovanja

Cilj Isole je, da nenehno razvija primerne izdelke in rešitve v gradbeni stroki. To velja za že obstoječe proizvode, imajo pa tudi vizijo za prihodnost in inovativne rešitve, prilagojene nenehno spreminjajočim se potrebam v gradbeništvu. Glavna naloga oddelka "FoPu" je postaviti temelje za razvoj novih izdelkov in poslovne dejavnosti v celotni skupini Isola.

Visoko strokovno znanje na različnih področjih je odločilnega pomena za oddelek, kjer delujejo gradbeni in kemijski inženirji ter usposobljeni laboratorijski tehniki. Prav tako je ključnega pomena za razvoj tesno sodelovanje produktnih vodij in posameznih proizvodnih enot. Oddelek "FoPu" je odgovoren tudi za obdelavo morebitnih reklamacij ter za odgovore na vprašanja o tehničnih podrobnostih izdelkov in sistemov.

„FoPu“  ima 4 zaposlene. Vodja oddelka je trenutno g. Jörgen Young.